Webáruház WooCommerce beállítások

Ha nem csak egy honlap készül, hanem egy Webáruház indítása is cél, akkor mindenképpen szükséges végignézni az adminisztrációs felületen a WooCommerce alatt a Beállításokat. Célszerű ezeket még a termékek feltöltése előtt megtenni, mert itt lehet rögzíteni, hogy például az árakat netto, vagy bruttó módon fogjuk rögzíteni, vagy hogy milyen ÁFA kulcsokat fogunk alkalmazni.

A Beállítások oldalon az egyes fülek csoportosítva tartalmazzák a beállításokat, illetve az egyes csoportokon belül is további „almenük” érhetőek el a fülek alatt megjelenő kék linkekkel. A legtöbb beállítás önmagért beszél, de a legfontosabb beállításokat illusztrálva is részletezzük ugyanezen csoportosítás szerint.

Általános

Itt meg kell adni az eladó hivatalos elérhetőségi (Cím, székhely, stb.), illetve az értékesítés területét (pl.: Magyarország), van-e kiszállítás, engedélyezzük -e az adók számítását (feltüntetését), a kupon kedvezmény rendszer működését.

Termékek

A termékek fül alatti pontokban az Általános alatt kapcsolható be a termékek véleményezése, illetve néhány beállítás a termékeknél alkalmazott mértékegységekről. A Készlet pont alatt megadhatjuk, hogy a rendszer végezzen -e készlet kezelést. (Ha aktív, akkor később az termékeknél külön is megadható, hogy legyen -e.) Ha van készlet kezelés, akkor fontos, hogy erre figyeljünk is, mivel kifogyott terméket nem lehet majd megvásárolni. A Letölthető Termékek alatti beállítások akkor fontosak, ha értékesítünk ilyen jellegű termékeket (digitális termékek, fotó, zene, videó, digitális oktatóanyag).

Adó

Az Adó fül alatt megadhatjuk, hogy az árusítás során milyen országokba és milyen adókulcsokkal történjen az értékesítés és az adó számítása, illetve módon kerülnek az árak rögzítésre illetve lesznek kijelezve. A További Adó osztályok mezőben lehetőség van további adó osztályok rögzítésére, ami szükséges lehet, hogy kedvezményes ÁFA osztálok, vagy egyéb 0 kulccsal adózó értékesítés (TAM, AAM, stb.) fog történni. Ilyen esetben mentés után új kék alpontok jelennek meg az adó fülön belül.

Az egyes adó osztályokba belépve lehet rögzíteni, hogy milyen konkrét ÁFA kulcsok lehetnek, illetve azok értéke miként változik egy-egy országba történő értékesítés esetén, amennyiben ezt azt az adózási (ÁFA) szabályok így írják elő. Értelemszerűen ha további adó osztályokat rögzítettünk, akkor ezeknél is fel kell venni a szükséges szabályokat.

Szállítás

A szállítási zónák segítségével összetett szabályokat hozhatunk létre a szállítási módok kalkulációjához, amennyiben ezt engedélyeztük. Itt érdemes az almenük között egy kicsit eltérő sorrendben haladni. Elsőként a Szállítási Opciókban megadhatjuk, hogy engedélyezzük -e a kalkulátort, illetve mi legyen az alap érték a szállítási címnek.

A Szállítási osztályok pont alatt akkor célszerű további opciókat felvenni, hogy olyan termékeket értékesítünk, melyek kiszállítása eltérő árakon valósul meg (nem átalány). Amint a példában is látható, ha egy webáruház kis és nagy méretű termékeket is árusít, akkor fel lehet venni ezen szállítási osztályokat, amikhez aztán külön szállítási ár szabályokat lehet felvenni.

A szállítási zónákban tudjuk felvenni a különböző kiszállítási zónákhoz alkalmazandó szállítási módozatokat és árakat. A leggyakoribb esetnek megfelelően felvehetünk például egy Belföld kategóriát.

A felvett (Belföld) zónán belül tudjuk állítani, hogy az valójában milyen földrajzi területre (ami lehet egy ország, egy régió, de lehet akár csak egy bizonyos településre, irányítószámra) érvényes. Ezen belül aztán megjelölhető, hogy milyen szállítási módok lehetségesek. Az egyes szállítási módok nem biztos, hogy mindig elérhetőek lesznek, hiszen azokhoz további szabályok tartoznak, tehát attól, hogy engedélyezett az „Ingyenes szállítás” még nem lesz minden szállítás ingyenes, csak azok, melyek teljesítik a megfelelő feltételeket. Ezen feltételek megadásához kattintani kell az engedélyezett szállítási mód megnevezésére a listában, de felvehetünk további szállítási módokat is, pl.: futár)

A személyes átvétel esetén is beállítható egy kezelési díj, az ingyenes esetén pedig megadható egy minimális vásárlási összeg, amikortól ez lehetséges (vagy le is tiltható persze). Az átalánydíjas szállítás kalkulációjához már bonyolultabb számítások is megadhatóak, illetve a fentebb felvett szállítási osztályokhoz egyedi szabályok is megadhatóak, mint a példában is látható, a nem alap, hanem máshova sorolt termékek esetén a szállítási díj termékenként is szorzással is előállítható.

Fizetési módok

A fizetési módok fül alatt a listában tudjuk engedélyezni az egyes fizetési módozatokat, majd azokon belül adhatóak meg a szükséges további beállítások. Maga a lista is bővíthető, új fizetési mód modul telepítése esetén (MyPos, SimplePay, Barion, stb.) esetén azok is megjelennek a listában. Az utánvétes fizetés alapvetően a készpénzes fizetést is jelenti, átnevezhető, ha engedélyezett az üzletben átvétel a szállítási módoknál.

A Banki átutalás esetén fontos a fizetésre vonatkozó tájékoztató szöveg és a bankszámla adatok megadása, mert mind a vásárlás végén, mind a vásárláskor kiküldött tájékoztató email-be az itt megadottak kerülnek be amennyiben a vásárló utalásos fizetést választott.

Fiókok és Adatkezelés

A Fiókok és Adatkezelés alatt engedélyezhetjük, hogy lehetővé tesszük -e a regisztráció nélküli vásárlást, a vásárláskor jöjjön -e létre automatikusan fiók, lehessen -e bejelentkeznie a már regisztrált felhasználóknak, illetve a személyes adatok tárolásánál milyen szabályok mentén működjön a rendszer. Fontos, hogy a már említett GDPR tájékoztató az alkalmazott szabályokat tartalmazza. Szintén lényeges szempont, hogy bármely rendelés esetén természetesen rendelkeznünk kell a rendelés adataival a rendelés alátámasztása érdekében, de egy esetleges később vita esetére is.

E-Mailek

Az itt látható listában látható, hogy a vásárlás egyes lépéseinél ki kapjon értesítést (áruház tulajdonos, vásárló), illetve lehetőség van az egyes emailek módosítására, kiegészítésére. Elsősorban természetesen célszerű a vásárló felé kimenő emaileket kiegészíteni minden szükséges információval, megjegyzéssel. A lista alatt lehetséges az emailek közös paramétereinek megadása, így a feladó megadása, a logo kiválasztása, illetve a közös lábléc szövege is módosítható. Utóbbiba természetesen célszerű megadni az áruház adatait, elérhetőségeket és egyéb szükséges adatokat.

MileShopTools

A Pagemaker.hu rendszerben létrehozott áruházak esetén több olyan kiegészítést is biztosítunk, melyek nem részei a wordpress rendszernek, de az idők folyamán felmerülő igényekhez igazodva fejlesztettük ki őket. 2021 -től a NAV felé már minden számlát be kell küldeni és a számlázáskor meg kell jelölni, hogy a vásárló természetes személy, vagy céges vásásrló volt -e? Ezen fül alatt bekapcsolhatjuk, hogy a vásárláskor a rendszer bekérje a vásárlótól, hogy ő milyen típusú vásárló, illetve cég esetén bekéri a cég adószámát, illetve ezen mező bekérését kötelezővé tehetjük. A számlázási követelmények miatt javasoljuk mindhárom opció bekapcsolását.

Integráció

Itt elsősorban külső felületekhez való kapcsolódáskor megadandó mezők kerülnek. Az alap áruház esetén nincs megadandó adat.

Haladó

A Haladó beállítások alatt az áruház rendszer olyan speciális működési beállításait találjuk, melyek módosítása már mélyebb ismereteket igényel.

GDPR megfelelőség

Az Általános Adatvédelmi Rendelet, azaz a GDPR már több mint két éve érvényben lévő szabályozás, melynek célja az adatkezelési gyakorlat javítása, a felhasználók számára az adataik felhasználására vonatkozó jogaik biztosítása. Mivel minden weboldal végez adatkezelést, így lényegileg minden oldalnak, illetve üzemeltetőjének a törvényi megfelelőség érdekében rendelkeznie kell Adatkezelési Szabályzattal, a megfelelő Adatvédelmi tájékoztatóval, illetve ennek részeként Cookie kezelési tájékoztatóval. Természetesen mint minden vállalkozás esetén az oldalon szereplő információkért, így a szabályzatokért és a szolgáltatásokért is az oldal tulajdonosa (fenntartója) a felelős, de megpróbálunk néhány támpontot adni ezen szabályzatok kialakításához. Fontos tudni, hogy sok oldal esetén látható, hogy egy külső oldalról emelik be egy „GDPR” szolgáltatótól a szabályzatot, ami kérdéses, hogy valóban megfelelő lenne, hiszen az oldalra látogató adatai ezzel eljuttatottak egy külső szolgáltatóhoz anélkül, hogy ehhez a látogató hozzá járult volna.

Adatkezelési Tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató elkészítése, közzététele mindenképpen kötelező. Biztosítani kell, hogy az adatok kérése előtt a honlapon a látogató számára az megismerhető legyen és azt természetesen a látogatónak egyértelműen jeleznie kell, hogy az adatai kezeléséhez hozzájárul. Bonyolultnak hangozhat egy jogi szabályozásnak való megfelelőség, de a cél elsősorban a megfelelő tájékoztatás, így a kötelező elemek segítenek ennek összeállításában, a legtöbb webshop esetén nyilván hasonló adatok kerülnek megadásra. A Pagemaker.hu rendszer által létrehozott oldalak esetén automatikusan feltöltésre kerül egy tájékoztató minta. Természetesen az ebben szereplő adatokat az adott áruháznak megfelelően kell módosítani (Megnevezés, cím, elérhetőségek, stb.), illetve kiegészíteni és testre szabni. Szinte biztos, hogy egy „központi” automatikus GDPR tájékoztató hiányos és annak külső címről való beemelése igen nagy valószínűséggel eleve sérti a GDPR szabályokat.

Az Adatkezelési tájékoztató kötelező tartalmi elemei

  • Az adatkezelő adatai (név, cím, elérhetőségek), illetve amennyiben van, akkor az adatvédelmi képviselőjének adatai
  • Az adatkezelés céljai és jogalapja (mely adatokat és milyen célból kér be a felület) Amennyiben a jogalap az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdeke (számlázás, szerződés kötés, szállítmányozó, jogszabályi kötelezettség), úgy ezek felsorolása, megnevezése
  • Személyes adatok kategóriái és megnevezése és ezen adatok tárolásának ideje illetve azok forrása (felhasználó általi adat megadása, vagy esetleg nyilvános adatbázisból származik és annak forrása)
  • Az adatok kezelését végzők (adatkezelők, adatfeldolgozók) felsorolása, illetve az egyes kategóriák, vagy személyes adatok felsorolásával (számlázás, könyvelés, tárhely szolgáltató,stb.)
  • Az adatkezelési hozzájárulás visszavonásához való jogról történő tájékoztatás
  • Jogorvoslati és panasz benyújtási lehetőségek megadása, (az érintett lakóhelye szerinti, vagy az adatkezelő székhelye szerinti felettes szervekhez, felügyeleti hatósághoz, illetve bírósághoz fordulás joga)
  • Az érintett (látogató) adatkezelési jogai, így elsősorban a megismerés (az adatok rendelkezésre bocsátására irányuló lehetőség módja), helyesbítés, törlés, az adatkezelés korlátozása, az adatkezelés elleni tiltakozás, vagy korlátozhatóságának lehetősége
  • Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei (pl.: nem lehet rendelést leadni)
  • Ha van az oldalban ilyen elem, akkor annak megjelölése, hogy történik más, az Európai Unio területén kívül lévő országokba történő adattovábbítás (például az oldalban van Facebook elem, vagy egyéb külsős cég által megadott „internetes modul”). Részletesen szükséges ezen harmadik országok megnevezése a vonatkozó hivatkozások engedélyező leírásával és a megfelelő garanciák megjelölésével, valamint a kapcsolódó dokumentumok másolatának megszerzésének módjára vagy azok elérhetőségének helyére való hivatkozás (ezért nem javasolt ilyen kód beillesztése)
  • Ha történik valamilyen személyes adatokon alapuló automatikus profil alkotás, akkor annak részletes leírása

Cookie kezelési tájékoztató

A Cookie-k (internetes sütik) esetén a félelmet sokakban az kelti, hogy valamilyen tartalom kerül a gépükre a web oldalról. Valójában arról van szó, hogy egy web oldal megkérheti a böngészőt, hogy jegyezzen meg egy kódot (tipikusan egy jó nagy véletlen szám), mely azonosítja az adott „böngészőt” az oldal számár, mivel a böngésző az így megjegyzett számot a további oldalak lekérésekor visszaküldi az adott oldalnak. Fontos kitétel, hogy csak az adott oldal számára küldi vissza és csak az adott oldal által előzőleg megadott kódokat. Önmagában tehát csupán arra jó egy „süti”, hogy a web oldal számára a folyamathoz egy azonosítót társít, ami által például lehetővé válik egy webáruház működése, azaz például e kód alapján tudja, azonosítani a szerver, hogy egy termék hozzáadásakor kinek a kosarába is kell azt tenni.

A GDPR szempontjából a cookie-k használatáról tájékoztatni kell a felhasználókat, fel kell sorolni, hogy a weboldal milyen nevű cookiekat helyez el a gépén, azok milyen célból és milyen paraméterekkel kerülnek felhasználásra. A Pagemaker.hu által létrehozott webáruházak esetén a cookie tájékoztató modul (bővítmény) automatikusan telepítésre kerül, s az adatvédelmi tájékoztató mintában megtalálhatóak azok a cookiek, melyek a rendszer működéséhez szükségesek.

Adatkezelési Szabályzat

Az adatvédelmi tájékoztató mellé további adatvédelmi szabályzat elkészítése a GDPR rendelkezései alapján nem általánosan kötelező. A 24. cikk 2. bekezdése alapján:

Az adatkezelőnek akkor kell – a személyes adatok védelmének biztosítása céljából megvalósított technikai és szervezési intézkedések részeként – belső adatvédelmi szabályokat alkalmaznia, ha ez az adatkezelési tevékenység vonatkozásában arányos.

Az adatkezelőnek kell mérlegelnie, hogy az adatkezelés jellegének, hatókörének, körülményeinek és céljainak, valamint a természetes személyek jogait és szabadságait érintő kockázatnak a figyelembevételével „arányosnak” mutatkozik-e adatvédelmi szabályzat vagy más speciális szabályrendszer (pl. utasítás, folyamatleírás, biztonsági szabályzat) elkészítése is szükséges-e. A fentieket a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság (NAIH) ezen kérdéssel kapcsolatos állásfoglalása is is megerősíti. (NAIH/2018/1594/2/K).

Kapcsolódó linkek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH.hu) oldaláról:

A GDPR-ről egyszerűen KKV-k számára (PDF)

Az Általános Adatvédelmi Rendelet letöltése magyarul.

Kapcsolatos Állásfoglalások

Menük szerkesztése

Egy honlapon, webáruházban több menü hely is lehetséges, ami segíti a felhasználókat, hogy a könnyen navigálhassanak az oldalon, megtalálják, amit keresnek, irányítsák, segítsék a felhasználókat. Maguk a menük az adminisztrációs menüben a Megjelenések/Menük alatt kezelhetőek. Itt felül ki lehet választani, hogy épp melyik menüt szerkesztjük (a megjelenés helye az adott sablonban), ami lehet például az Elsődleges főmenü, külön egy menü a lap fejléce felett, vagy épp a lábléc egyes részein is. A kiválasztás után lehet változtatni az egyes menük tartalmát. Hozzá lehet adni meglévő lapra történő hivatkozást, a webáruház valamely lépésére (lapjára) mutató menüpontot, vagy egyéb hivatkozásokat is. Egyéni hivatkozás lehet egy saját cím is (akár egy külső oldalra), de például ha szeretnénk egy gyűjtő menüt, aminek almenüi vannak, akkor azt is Egyéni hivatkozásként adhatjuk hozzá (ekkor az URL mező urs, vagy egy # jel. Ha egy menüpontot felvettél, akkor a rendezéshez a legegyszerűbb az egérrel megragadni (nyomva tartott gombbal) és mozgatni. Ami beljebb van, az a felette lévő pont almenüje. A Menü mentése után pedig máris látható az oldalon, hogy a kialakított menü hogyan is működik.

Hírek, Bejegyzések, Blog szerkesztése

Egy adott oldal típusa dönti el, hogy mindazon tartalmak, melyek folyamatosan változnak, bővülnek milyen kategóriával írhatóak le leginkább, lehetnek ezek hírek, bejegyzések, aktualitások, blogok, oktató anyagok (mint amit olvasol), rövid információk, vagy tájékoztatók, stb., a szerkesztő szempontjából ezek mind Bejegyzések. Egy WordPress rendszerre épülő oldal esetén ezen Bejegyzések szerkesztése igazán magától értetődő tevékenység, mint ahogy az is magától értetődő, hogy az alapvető blog listán túl lehetőség van témák, vagy egyéb módokon ezek csoportosítására, szűrt megjelenítésére is.

A Bejegyzéseket az adminisztrációs felületen az azonos menüpont alatt láthatjuk, alapvetően dátum szerinti listában, elől a legújabbal. Az Új hozzáadása gombbal (menüvel) lehet új bejegyzést létrehozni, ahol a cím megadása után az oldalak szerkesztésekor már megismert módon lehet feltölteni a különböző tartalmi elemeket.

A lista oldalon a már elkészült Bejegyzések esetén az egérrel fölé állva a Gyorsszerkesztés esetén lehet módosítani néhány általános paramétert anélkül, hogy be kelljen lépni a teljes oldal (cikk) szerkesztőbe, így akár a cikk címe, kategóriája, címkéi, dátuma, állapota is. A bejegyzés címe alatt a Szerkesztés a teljes szerkesztőt hívja be, ahol ezen paraméterek melle természetesen már a Bejegyzés teljes tartalma is módosítható.

Kapcsolat, elérhetőségek szerkesztése

A honlap sablonokban az elérhetőségek több helyen is megtalálhatóak, nyilván egy látogató, vásárló számára ez az egyik legfontosabb adat. A különböző mezők más-más helyen szerkeszthetőek. Amennyiben a legfelső sor a fejlécben felett be van kapcsolva, akkor ott egy menü jelenik meg, így annak tartalma az adminisztrációs felületen a Megjelenés/Menük szerkesztése pontban szerkeszthető, a menük közül a Top Menü (Felső Navigációs menü)-t kell választani.

A lábléc egyes oszlopait, így az azokban megjelenő tartalmakat is a Megjelenés/Widgetek menüben megjelenő jobb oldali listában találod meg. A Lábléc Widget Terület 1,Lábléc Widget Terület 2 a lábléc egyes oszlopai, vagyis olyan előre kijelölt helyek a honlapon, ahova a Widgetek helyezhetőek el. Az oszlopokba így tehát sokféle tartalom elhelyezhető, a nagy képernyő bal oldalán lévő egyes lehetőségek közül, s az így elhelyezett tartalom típusok persze tovább is szerkeszthetőek. A téma sablonok esetén például az első oszlopban általában egy Szöveg típusú Widget van, amibe egy elérhetőség kerül be.

Az Rólunk és a Kapcsolat oldalak külön oldalként részletesen is tartalmazzák a cím és egyéb adatokat. Az oldalak tartalma az Oldalak menüből a listában a megfelelő oldal címére kattintva módosítható. Az oldal szerkesztésekor természetesen minden olyan elem használható, ami bármely más oldalon is, mégis a leggyakrabban itt a Rólunk esetén gyakori a Beágyazás használata (Google Térkép beillesztéséhez), illetve a kapcsolat esetén a „Contact Form” használata, aminek segítségével egy űrlapot hozhatunk létre, amin keresztül a látogatók üzenetet küldhetnek.

Az elérhetőségek rögzítése fontos a webáruházban is, hiszen a vásárlók számára szükséges ezen adatok megjelenítése, ennek menetét a web áruház adminisztrációs részeinél részletesebben is leírjuk.

Téma beállítások

Szín séma, betűkészletek, fejléc, lábléc szerkesztése

A WordPress adminisztrációs felületére belépve a bal navigációs menü Megjelenés csoportjában lévő Testreszabás menüjére kattintva a Téma beállítások gyűjtőmenüjébe jutunk. Itt a PageMaker beállításain belül van lehetőség az oldal létrehozásakor választott sémán belüli további lehetőségek módosítására. A változtatások után általában azonnal látható a változás, amit ha véglegesíteni szeretnél, akkor a fenti Közzététel gomb hatására mentésre kerülnek, míg a bal felső X -re kattintva lehet visszajutni az alap WordPress adminisztrációs felületre.

A menüben maradva, s lépkedbe többek között kiválasztható a leginkább testhezálló szín séma (mely kérés esetén bővíthető), de lehetőség van egyéb módosításokra, például adott esetben a fejlécben különböző eltartások állítására, a láblécben lévő copyright szöveg módosítására, Google analytics, vagy egyéb kód beillesztésére, betűkészletek választására, vagy az ú.n. karbantartási mód (nem érhető el az oldal, csak bejelentkezéssel) bekapcsolására.

A Widgetek olyan kijelölt helyek az oldalon, ahova különböző tartalmak, szövegek, képek, vagy amolyan „okos” funkciók helyezhetőek el. A bolt oldalsávján a leggyakoribbak például a termék kategóriák, vagy a termék kereső, a blog esetén a különböző csoportosítások (archívum, kulcsszavak, kereső, stb.), míg a lábléc esetén általában az elérhetőségek és néhány fontos link (szabályzat) felsorolása.

A WooCommerce (áruház) paramétereket és a menüket célszerűbb ezek saját menüiben szerkeszteni, előbbit a WooCommerce főmenü Beállítások alpontjában, utóbbit a Megjelenés főmenü Menük alpontjában célszerűbb, de talán a widgetek szerkesztése is egyszerűbb a Megjelenés / Widgetek menüben

Kezdőoldal választása és alapvető beállítások

Mindenképpen célszerű az alap beállításokkal kezdeni a honlap, webáruház beállítását, így az áruház nevét, rövid leírását. Ehhez a Bal oldali főmenüben a Beállítások alatt az Általános pontot kel választani.

A honlap és a WordPress címét csak akkor szabad választani, ha saját domain név alatt fut az áruház és az összerendelést az ügyfélszolgálat már elvégezte.

Később is változtatható, de már az induláskor eldöntendő kérdés, hogy ha a honlapot valaki csak behívja, akkor főlapként, induló oldalként egy saját szerkesztett oldal jelenjen meg, vagy egyből a web áruház (termék lista) oldala. Ezt a Beállítások főmenü Olvasás pontjában lehet állítani. A „Kezdőlap:” listában ha az Üzletet választjuk, akkor ez utóbbi fog megjelenni, míg ha egy másik oldalt, akkor az fog megjelenni. Mindkét esetben az Oldalak listában a cím mellett megjelenik a fekete „Kezdőoldal” felirat.

Általános szerkesztési ismeretek

A WordPress adminisztrációs felülete a web áruház létrehozásakor is megadott aruhazam-cime.pagemaker.hu/wp-admin/ címen érhető el a kapott felhasználónévvel és jelszóval. A belépés után a főmenübe jutunk, ahol a funkciók a bal oldalon lévő menükből érhetőek el. A honlap alapvetően oldalakból és bejegyzésekből áll. A WordPress alapú oldalak megjelenését és működésést elsődlegesen a téma sablonok határozzák meg, de a bővítmények segítségével további lehetőségekkel bővíthető a rendszer, ilyen bővítmény a WooCommerce webáruház modul is.

A honlapok megjelenése blokkokra osztható szét, melyben meghatározó, állandó elem a felső fejléc és az alsó lábléc, melyek külön is szerkeszthetőek.

Ha egy szerkesztő menübe léptél be, akkor a bal felső WordPress (dupla W) ikonra kattintva vissza lehet jutni a kezdőképernyőre. Az alap megjelenéshez érdemes kattintani a bal oldalon található Megjelenés, majd azon belül a Testreszabás menüre, ahol a megjelenés nagyon sok paramétere állítható. Az általunk biztosított Pagemaker sablonok beállításai a Pagemaker Beállítások pont alatt láthatóak.

A honlap „állandóan” elérhető részei az Oldalak alatt találhatóak, ilyenek a Kezdőoldal, a Kapcsolat, vagy az üzlet oldalai. A bejegyzések alatt a folyamatosan feltöltött egyéb (blog, hírek, stb.) tartalmak érhetőek el.

Az Oldalak listában megjelenő oldalak listájában bármely címre kattintva lehet az adott oldalt módosítani, illetve természetesen új oldalakat is létre lehet hozni. Az oldal szerkesztőben mi a WordPress 5-ös sorozatától elérhető Blokk szerkesztőt használjuk, mely minden teszten a legjobb sebesség és egyéb eredményeket produkálja a különböző teszteken így nem javasoljuk az ettől való eltérést.

A Blokk szerkesztőben a Cím felett felül látható a kis navigációs menü, ahol a 3 vonal mutatja a lap „blokk szerkezetét”, ha esetleg épp nem emlékeznénk már, hogy hol is tartottunk, s ha a ceruzára kattintva a Kiválasztás módot választjuk, akkor a szerkesztőben kattintva láthatóvá válik az adott blokk. Ha egy blokkot így sikerült kijelölni, akkor lehet akár törölni is az adott blokkot, ha arra már nincs szükség. Ilyenkor az adott blokk felett is, illetve a jobb oldalon is megjelenne az adott blokkhoz tartozó további lehetőségek, igazítás, színezhetőség, vagy egyéb szerkesztési lehetőségek.

A tartalmakat mindenképpen blokkokba rendezve lehet feltölteni, de a hagyományos szerkesztésekhez hasonló és a feltöltéseket nagyon könnyűvé tévő módot biztosítunk a Pagemaker blokkokkal. Ha a szerkesztőn állsz, akkor vagy az egér kinti területen való kattintásával, vagy a fent látható kékes alapú plusz jelre kattintva lehetséges egy új blokk hozzáadása, ahol elérhető a Pagemaker Sor. Ez az elem egy üres sort az ad tartalomhoz. A hozzáadott sor külső részén kattintva megjelennek a változtatható paraméterek a jobb oldalon, a legfontosabb, hogy az adott sor mennyi oszlopot tartalmazzon, milyen eloszlással. Változtatható, hogy az adott sor teljes képernyő szélességű legyen, milyen háttér színe legyen és milyen szöveg igazítással. Ilyenkor a soron belül azonnal létrejövő PageMaker Oszlop blokkok további szerkesztési funkciókat (igazítás, térköz,színek, betű méretek,mobil megjelenítés) biztosítanak, hogy minél szabadabb lehetőséget nyújthassunk a tartalmak létrehozásához. Ha az adott sor nem jó helyen van a többi blokk között, akkor a blokk feletti kis fel (le) nyilakkal rendezhetjük a sorrendet az oldalon belül.

Ha sikerült a sorok és oszlopok létrehozása, akkor ezeken belül az egyes blokk helyekre kattintva hozzá lehet adni a szerkeszthető tartalmi elemeket a fekete plusz jelre kattintva, a leggyakrabban alighanem ez Bekezdés, Kép, Felsorolás lesz. Leírva bár hosszúnak tűnhet a folyamat, de valójában néhány kattintásról beszélünk, mely egy hagyományos szövegszerkesztőnél nem bonyolultabb, az egyetlen különbség, hogy itt egy web oldal készítésének megfelelően, hasonlóan egy kiadványhoz az egyes szerkesztéseket el is kell helyezni a képernyőn, ugyanakkor bármit is csinálunk a frissítés után máris megtekinthető az eredmény és ha esetleg mégsem jó az eredmény, akkor a változásokat vissza lehet vonni, vagy lehet törölni és szabadon újra lehet próbálgatni.